Werkwijze

Woerner Smeersystemen B.V. houdt zich bezig met de ontwikkeling, levering en montage van smeerapparatuur en complete smeersystemen in de meest ruime zin en voor de meest uiteenlopende industriële situaties. Wij zijn uitgegroeid tot een belangrijke speler op de markt van centrale smeersystemen met een eigen service, montage en ontwikkelafdeling.

Aandachtspunten

  • Veiligheid
  • Kwalitieit
  • Milieu

VEILIGHEID

Veilig werken heeft bij ons de hoogste prioriteit. Wij verwachten van onze medewerkers en opdrachtgevers dat zij al het mogelijke en noodzakelijke doen om ongelukken te voorkomen. Niet alleen om persoonlijk letsel maar ook schade aan gezondheid en milieu waar mogelijk te vermijden.

Mede om deze reden hebben wij ons bedrijf VCA-* laten certificeren volgens de laatste normen en staan onze medewerkers onder geregeld toezicht. Niet alleen van hen maar ook van onze opdrachtgevers en hun werklocaties verwachten wij optimale medewerking met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu.

KWALITEIT

"Kwaliteit is de mate van tevredenheid van de klant". Wij streven naar het leveren van een zo'n hoog mogelijke kwaliteit waardoor nauwgezet overleg met de opdrachtgever voor, tijdens en na het uitvoeren van opdrachten uitermate van belang is. Woerner producten worden gefabriceerd volgens DIN EN ISO 9110:2000. Onze organisatie streeft naar zo'n transparant mogelijke afspraken met opdrachtgevers om de afgesproken kwaliteit te kunnen waarborgen.

MILIEU

Wij zijn ons bewust van de ecologische voetafdruk van onze branche en de milieuproblemen van onze tijd. We doen er zo veel mogelijk aan om dit te compenseren en tot een minimum te beperken. Een goed gesmeerde machine verbruikt minder energie, heeft minder stilstand nodig voor onderhoud, is langer productief en levert zo ook een belangrijke bijdrage aan ons milieu.
Bij onze eigen productie en de verwerking van afvalstoffen streven wij naar een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. Zo wordt bij onze fabriek gebruik gemaakt van een speciale wasstraat voor producten. Reiniging van producten in onze werkplaats geschiedt met behulp van oververhit water in plaats van ontvetter. Afval wordt waar mogelijk aangeboden voor hergebruik, verpakkingsmaterialen worden ook hergebruikt. Deze zienswijze wordt ook nog onderschreven door onze VCA-* certificering waarin een stringent milieubeleid is opgenomen.

Verder hechten wij veel waarde aan het minimaliseren van energieverbruik. Ons nieuwe bedrijfspand in Terschuur wordt verwarmd en gekoeld door een warmtepomp. Tevens hebben wij onlangs besloten om de door ons gebruikte energie zelf op te wekken. Zo hebben wij geinvesteerd in de aanleg van zonnepanelen op het dak van het bedrijf. Totaal bestaat de installatie uit 264 panelen die een geschatte jaaropbrengst hebben van 43.000 kwh. De duurzaam opgewekte energie zullen wij grotendeels gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering. Energie die niet wordt gebruikt wordt teruggeleverd aan het openbare energienet. Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan verduurzaming van de samenleving.