Controle / bewaking

Ons leveringsprogramma omvat standaard apparaten met functies welke op de individuele smeersystemen zijn afgestemd. Deze standaard componenten zijn uit voorraad of snel leverbaar. Wij fabriceren echter ook systemen en complete besturingen op “klantspecifieke” specificaties.

Schema besturing

Toepassing

Olie-Lucht(OL) systemen
Besturingen voor het aansturen en bewaken van OL-installaties.

Spuitsystemen
Besturingen voor het aansturen van spuitapparaten met aanvullende bewakingsmogelijkheden.

Progressieve besturingsapparatuur
Met besturingseenheden voor progressieve systemen worden pompen over verstreken tijd of telling ingeschakeld en via de signalen van progressief verdelers weer uitgeschakeld. Optioneel zijn verschillende bewakingsmogelijkheden beschikbaar.

Progressieve bewakingsapparatuur
Progressiefverdelers zijn uit meetkundig oogpunt volumemeeteenheden volgens het verdringerprincipe. De door de plunjerbeweging gegenereerde signalen komen overeen met een gedoseerd volume. Met een bewakingseenheid wordt een minimaal ingestelde hoeveelheid bewaakt.

Tijdsgestuurde apparatuur
Apparaten met eenvoudige stuurfuncties voor het in/uitschakelen van pompen en ventielen.