2-leiding smeersysteem

Bij een tweeleidingsysteem wordt het onder druk staande smeermiddel middels een omstuurventiel afwisselend via twee hoofdleidingen toegevoerd naar doseerelementen welke door de drukwisseling gestuurd het smeermiddel aan de smeerpunten afgeven.

Schema 2-leiding

Kenmerken

Toepasbaar voor met name grotere vetsmeersystemen.

Combineerbaar

Combineerbaar met olie-lucht, niveauschakelaars, temperatuurschakelaars, controle, bewaking.

Toepassingen

Suikerfabrieken
Walswerken
Papiermachines natpartij
Grotere drukwerken
Betoncentrales