Dual line lubricating system

Bij een tweeleidingsysteem wordt het onder druk staande smeermiddel middels een omstuurventiel afwisselend via twee hoofdleidingen toegevoerd naar doseerelementen welke door de drukwisseling gestuurd het smeermiddel aan de smeerpunten afgeven.

Schema 2-leiding

Features

Toepasbaar voor met name grotere vetsmeersystemen.

Combinable

Combineerbaar met olie-lucht, niveauschakelaars, temperatuurschakelaars, controle, bewaking.

Applications

Suikerfabrieken
Walswerken
Papiermachines natpartij
Grotere drukwerken
Betoncentrales